Δελτίο Τύπου 1ου Εργαστηρίου με θέμα «Καλές Πρακτικές Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης» τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων δράσεων δημοσιότητας του POMIS, η Διοίκηση της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με πρόεδρο του Δ.Σ. τον κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο, σε συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό της, διοργάνωσε με επιτυχία το 1ο Εργαστήριο του έργου με θέμα «Καλές Πρακτικές Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης» τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της ΑΜΘ στην Κομοτηνή.”