Често задавани въпроси

Какво е превенция на отпадъци?
Превенция на отпадъци означава премахване или намаляване на количеството или токсичността на отпадъците. Това включва закупуване на артикули, които са по-трайни и са годни за повторна употреба и/или поправка, или откриване на полезна друга употреба на тези артикули. В допълнение, превенцията на отпадъците включва използване на елементи, които имат по-малко опаковки и/или са по-малко токсични от алтернативни продукти и опаковки. Превенцията на отпадъци не се отнася до използване на елементи, които могат да се рециклират или да съдържат рециклиран материал, нито събирането на вторични суровини за преработка.

Кой има интерес?
Този въпрос е адресиран до физически лица и организации, които имат интерес от по-голяма ефективност на ресурсите, намаляване на количеството на отпадъците, които се произвеждат от всички икономически субекти и повторно използване на отпадъка, когато се появи.

Какви са целите на превенцията на отпадъците?
Програмата за превенция на отпадъци има за цел опазване на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от генерирането на отпадъци, управлението им чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурсите и повишаването на ефикасността от употребата им.

Каква е визията за превенция на отпадъците?
Ние призоваваме всички да обмислят дейностите, които те сами могат да предприемат, за да намалят отпадъците, които изхвърлят и как начина им на работа ще се отрази върху генерирането на отпадъци в бъдеще, за да се постигне обща визия за превенция на отпадъците и използването на ресурсите.

Не виждате отговора, който търсите?
Ако не виждате отговора, който търсите, изпратете ни съобщение и ние ще ви отговорим възможно най-скоро в рамките на няколко часа.
Свържете се с нас

Leave a Comment